Facebook YouTube Instagram Rajče.net
FISAF.cz Česko se hýbe TVcom.CZ

Opatření COVID 19 - SOUTĚŽE !!! 

Opatření COVID 19 - SOUTĚŽE !!!Píše Eva, 07.09.2020 08:10
sdílej článek         

Budeme od zákonných zástupců svých závodníků vyžádovat čestné prohlášení, že závodníci nepřišli nebo nejsou přímo ohroženi nemocí COVID-19. Doprovod, divák musí mít po dobu soutěže roušku. Pokud se závodník nerozcvičuje a není na závodní ploše, měl by mít roušku. Kontakt závodníků s rodiči během soutěže není v hale možný. Divák, rodič patří do sektoru hlediště, závodník do sektoru šatna, závodní plocha. Rodičům nebude možný v žádném případě přístup do šaten a do sektoru závodníka. Omezte dobu strávenou v hale na minimum. Doporučujeme co nejmenší zdržování v šatnách, ideálně přijede závodník již učesán, namalován a připraven k závodu. Děkujeme za respektování pravidel.