Facebook YouTube Instagram Rajče.net
FISAF.cz Česko se hýbe TVcom.CZ

Soutěžní přípravka 6-9 let

Soutěžní přípravka navazuje na dovednosti dětí, které získaly v kurzu Děti na startu ( baby aerobik ) nebo je určena starším dětem bez předchozích zkušenností.
Cílem tohoto kurzu je rozvoj motoricko – funkčních schopností, rozvoj flexibility, koordinace, obratnosti a síly, vše již specificky zaměřené k závodnímu aerobiku.

Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení na Gala show klubu s ostatními závodníky klubu.
Děti ze závodní přípravky, které ukončí první rok školní docházky, se již účastní prázdninového soustředění a zařazují se do závodních týmů. 

Kurz je veden zkušenými trenéry sportovního aerobiku a diplomovanými lektory dětského aerobiku.

Středa 15.30 - 16.30

Pro lepší zvládnutí a nácvik aerobních vazeb a motoricko- funkční přípravy doporučujeme druhý trénink Děti v kondici s aerobikem:

Čtvrtek 16.30 - 17.30 26. ZŠ 
Úterý    16.00 - 17.00 Krašovská aktivity centrum Plzeň

Ceny kurzů září 2019 - červen 2020 = 2 700,- Kč