Facebook YouTube Instagram Rajče.net
FISAF.cz Česko se hýbe TVcom.CZ

Soutěžní přípravka 6-9 let

Soutěžní přípravka navazuje na dovednosti dětí, které získaly v kurzu Děti na startu ( baby aerobik ) nebo je určena starším dětem bez předchozích zkušenností.
Cílem tohoto kurzu je rozvoj motoricko – funkčních schopností, rozvoj flexibility, koordinace, obratnosti a síly, vše již specificky zaměřené k závodnímu aerobiku, ale ještě vše hrou.

Každé pololetí je zakončené otevřenou hodinou pro rodiče a na konci školního roku mají děti veřejné vystoupení na Gala show klubu s ostatními závodníky klubu.
Děti ze závodní přípravky, které ukončí první rok školní docházky, se již mohou účastnit prázdninového soustředění a zařadit se do závodních týmů. 

Kurz je veden zkušenými trenéry sportovního aerobiku a diplomovanými lektory dětského aerobiku.

Pondělí 15.55 - 16.55

Celoroční kurzovné září 2021 - červen 2022 
 

Pro lepší zvládnutí a nácvik aerobních vazeb a motoricko- funkční přípravy doporučujeme druhý trénink

Děti v kondici s aerobikem:

Čtvrtek 15.30 - 16.30

Ceny kurzů září 2020 - červen 2021 = 2550 Kč